İletişim 101- Kelimeler Emrine Amade


 

Propeller Club üyelerinden Sn Sinan Arslaner’in iletişim konusunda bir çalışmasını paylaşıyoruz
Etkili iletişimin günlük hayatımız, iş hayatımız ve mutluluğumuz için öneminin altının çizildiği çalışma Scala yayıncılık tarafından yayınlandı.

Mr. Sinan Arslaner, a member of Propeller Club, has published a study on communication.
The study, which underlines the importance of effective communication for our daily life, business life and happiness, was published by Scala publishing.