Propellers Club February Luncheon was held


 

Dear Propeller Club Members,

“On February 29th, we held a critical conversation titled “Geostrategic Risks in the Course of the Global Economy: A Discussion on Maritime Trade and its Impact on Daily Lives with the Instability in the Suez Canal”, where we heard the views of leading industry representatives Jonathan Beard and Dr. Şadan Kaptanoğlu on a topic that touches all of our professional and daily lives.
This event was organized to shed light on the complex interplay between geopolitical dynamics and global trade, with a special focus on strategic sea lanes such as the Suez Canal, which are crucial to the global logistics network, and offered a different perspective to the members in attendance.

Sayın Propeller Club Üyeleri

“29 Şubat’ta ” Küresel Ekonominin Seyrinde Jeostratejik Riskler” başlıklı kritik bir söyleşi gerçekleştirdik: Süveyş Kanalı’ndaki İstikrarsızlıkla Birlikte Deniz Ticareti ve Günlük Yaşama Etkileri Üzerine Bir Tartışma” başlıklı kritik söyleşide, sektörün önde gelen temsilcileri Jonathan Beard ve Dr. Şadan Kaptanoğlu’nun hepimizin profesyonel ve günlük yaşamına dokunan bir konu hakkındaki görüşlerini dinledik.
Jeopolitik dinamikler ile küresel ticaret arasındaki karmaşık etkileşime ışık tutmak amacıyla düzenlenen bu etkinlik, Süveyş Kanalı gibi küresel lojistik ağı için hayati önem taşıyan stratejik deniz yollarına özel olarak odaklanarak katılımcı üyelere farklı bir bakış açısı sundu.